Gezinnen

Gezinnen kunnen doorheen de tijd voor heel wat uitdagingen komen te staan: grote en kleine uitdagingen in de opvoeding, gedragsproblemen die de bovenhand nemen in een gezin, ingrijpende veranderingen in de gezinscontext die maken dat het evenwicht in het gezin verstoord geraakt. Ik tracht samen met ouders en kinderen op zoek te gaan naar de betekenis van deze uitdagingen.