Werkwijze

Je bent heel welkom met jouw vraag. Na aanmelding via mail/telefonisch stuur ik je alvast een aanmeldingsformulier door zodat je me voordien al een aantal praktische gegevens en kort je hulpvraag kan schetsen. Tijdens het intakegesprek leren we elkaar kennen en luister ik naar jouw verhaal en hulpvraag.
Ik luister naar de verwachtingen en samen bepalen we de focus van de therapie. In een eerste fase trachten we tot een goed beeld te komen en daarbij de keuze te maken voor de meest gepaste ondersteuning.

Naast mijn wetenschappelijke vooropleiding en klinische ervaring, staat jouw ervaring centraal voor mij. Deze input is voor mij essentieel om goed aan te sluiten bij jouw noden.

Tijdens de therapie wordt er doelgericht, ondersteunend en veerkracht versterkend gewerkt. We zoeken samen hoe met uitdagingen kan worden omgegaan, steeds met oog op de aanwezige krachten in een gezin en mogelijkheden tot verbinding in relaties.

De setting van therapie kan verschillen: ouderbegeleiding, relatietherapie, gezinstherapie, individueel aan de slag of een combinatie.

Ik vind het als therapeut ook belangrijk om doorheen het therapieproces een vinger aan de pols te houden, dit maakt dat ik op gezette tijden om feedback over het proces zal vragen zodat we indien nodig kunnen bijsturen.
Als systeemtherapeut zal ik steeds trachten de hulpvraag in een bredere context te plaatsen, immers emotionele problemen kunnen vanuit verschillende contexten in het leven van iedere persoon worden binnengebracht en werken vaak door in verschillende relaties.

Naast gesprekstherapie maak ik ook gebruik van meer creatieve technieken, beelden en metaforen die kunnen helpen om een therapie-proces te ondersteunen. In deze processen staan de relaties, het emotioneel verdiepen en het zoeken naar verbinding met elkaar centraal