Waarvoor kan je bij mij terecht?

Ik richt me in mijn praktijk op psychotherapeutische ondersteuning van gezinnen, jongeren en ouders. Ik heb ervaring met begeleiding in verschillende levensdomeinen, onder andere:

  • psychologische problemen tijdens de zwangerschap en na de geboorte
  • ouderschap
  • opvoedingsondersteuning
  • moeilijkheden in relaties (partner, kind, familie)
  • sociaal – emotionele problemen
  • depressieve klachten
  • angsten
  • Weinig zelfvertrouwen, identiteitsvragen
  • Rouw en verlieservaringen

We zoeken samen hoe met deze uitdagingen kan worden omgegaan, steeds met oog op de aanwezige krachten in een gezin.
Naast mijn wetenschappelijke vooropleiding en klinische ervaring, staat de ervaring van de cliënt centraal voor mij.
Ik luister naar jouw verwachtingen en we bepalen samen de focus van de therapie. Deze input is voor mij essentieel om goed aan te sluiten bij jouw noden, samen tot een goed beeld te komen en daarbij de keuze te maken voor de meest gepaste ondersteuning.

De setting van therapie kan verschillen: ouderbegeleiding, gezinstherapie, individueel met een jongere/volwassene aan de slag of een combinatie.
Ik vind het als therapeut ook belangrijk om doorheen het therapieproces een vinger aan de pols te houden, dit maakt dat ik op gezette tijden om feedback over het proces zal vragen zodat we indien nodig kunnen bijsturen.

Als systeemtherapeut zal ik steeds trachten de hulpvraag in een bredere context te plaatsen, immers emotionele problemen kunnen vanuit verschillende contexten in het leven van iedere persoon worden binnengebracht en werken vaak door in verschillende relaties.
Naast gesprekstherapie maak ik ook gebruik van meer creatieve technieken, beelden en metaforen die kunnen helpen om een therapie-proces te ondersteunen. In deze processen staan de relaties, het emotioneel verdiepen en het zoeken naar verbinding met elkaar centraal.

[whohit]Waarvoor[/whohit]